Start

„Przełamywanie barier językowych nauczycieli podnosi jakość staży”

Projekt skierowany jest do 7 nauczycieli uczących w Zespole Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku, którzy podczas 14 dniowego pobytu w Hiszpanii będą uczestniczyli w kursie nauki języka hiszpańskiego. Wyjazd do Granady zostanie poprzedzony 30 godzinnym kursem języka hiszpańskiego w Polsce, podczas którego chętni poznają podstawowe słownictwo jak i również podstawowe zasady obowiązujące w Hiszpanii.